Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułOchrona środowiska w Konstytucji RP
[w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. a członkostwo Polski w Unii Europejskiej
[red:]  C. Mik
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean,L. Mering
Miasto: Toruń 1999
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska