Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułZagadnienia ekorozwoju w ustawodawstwie polskim i Unii Europejskiej
[w:] Polska a Unia Europejska w przededniu MAASTRICHT II
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean, J. Gwizdała
Miasto: Toruń 1996
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska