Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPrawnomiędzynarodowe koncepcje ekorozwoju
[w:] Mechanizmy i uwarunkowania ekorozwoju
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Białystok 1996
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska