Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPrawne aspekty ochrony środowiska morskiego Bałtyku
[w:] Zanieczyszczenie i odnowa Zatoki Gdańskiej. Problem o znaczeniu ogólnoeuropejskim
[red:]  J. Błażejowski, D. Schuller
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Gdańsk 1994
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska