Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułAgenda 21 - przykład działań lokalnych na rzecz integracji europejskiej
[w:] Społeczności lokalne w perspektywie integracji europejskiej. Studia i Materiały
[red:]  R. Woźniak
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Koszalin 2000
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska