Publikacja typu: Referaty
TytułPrawne warunki sponsoringu kultury - kilka uwag postulatywnych
Na konferencji: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: ''Sponsoring w kulturze'' Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
[autor:] K. Zeidler
Rok: 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa