Publikacja typu: Referaty
TytułNormatywno-prawna ochrona dziedzictwa kultury
Na konferencji: Warsztaty szkoleniowe ''Praktyczne aspekty zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom'', Komenda Główna Policji, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno
[autor:] K. Zeidler
Rok: 2007
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa