Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułMiędzynarodowe prawo ochrony środowiska jako wyodrębniający się dział prawa międzynarodowego publicznego
[w:] Z kart historii polskiej nauki prawa międzynarodowego
[red:]  A. Przyborowska-Klimczak
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Lublin 2003
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska