Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułZasady zrównoważonego rozwoju w polskim i europejskim prawie ochrony środowiska
[w:] Unia Europejska w dobie reform
[red:]  C. Mik
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Toruń 2004
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska