Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułZadania dla administracji rządowej w zakresie prawa ochrony środowiska wynikające z Konferencji w Johannesburgu (WSSD-2002)
[w:] Organizacja władz publicznych w Polsce, Czechach i Słowacji w zakresie ochrony środowiska, a członkostwo w Unii Europejskiej
[red:]  J. Sommer
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Wrocław 2004
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska