Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułThe Development of Waste management Law In Poland
[w:] Das EG-Umweltrecht und seine Umsetzung In Deutschland und Polen
[red:]  H. Koch, J. Schumann
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Baden-Baden 2005
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska