Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułGranice prawa własności w prawie ochrony przyrody-głos w dyskusji
[w:] Prawo i polityka w ochronie środowiska. Studia z okazji 40-lecia pracy naukowej Jerzego Sommera
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Wrocław 2006
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska