Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułInteres publiczny w prawie ochrony środowiska
[w:] Problemy współczesnego ustrojoznawstwa. Księga Jubileuszowa Profesora Bronisława Jastrzębskiego
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Olsztyn 2007
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska