Publikacja typu: Referaty
TytułOchrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych
Na konferencji: V Międzynarodowa Konferencja ''Zarządzanie Kryzysowe'', Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Gdynia
[autor:] K. Zeidler
Rok: 2007
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa