Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułGlosa do wyroku NSA, OZ Wrocław z 14.11.2003 r. II SA/Wr 1389/03
[w:] Samorząd Terytorialny
Numer wydania 11
[autor:] T. Bąkowski,G. Wierczyński
Miasto: Warszawa 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego, Pracownia Informatyki Prawniczej