Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułPrawnomiędzynarodowe koncepcje ekorozwoju
Nazwa czasopisma Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Społeczny
Numer 3
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Poznań 1996
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska