Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułZasada ekorozwoju w Konwencji o różnorodności biologicznej
Nazwa czasopisma Państwo i Prawo
Numer 6
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Warszawa 1997
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska