Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułHarmonizacja polskiego prawa ochrony środowiska z prawem Wspólnot Europejskich na przykładzie nadzwyczajnych zagrożeń środowiska
Nazwa czasopisma Przegląd Prawa Europejskiego
Numer 1
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Warszawa 1997
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska