Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułOchrona środowiska jako przedmiot nauk prawno-administracyjnych
Nazwa czasopisma Studia Bałtyckie
Numer t. I
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Koszalin 1997
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska