Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułThe Helsinki Convention 1974 and 1992 Implementation in Poland
Nazwa czasopisma The International Journal of Marine and Coastal Law, KLUWER LAW INTERNATIONAL
Numer 13
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: _ 1998
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska