Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułOchrona środowiska morskiego i odpowiedzialność za jego zanieczyszczenie
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer t. V
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Gdańsk 1999
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska