Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułElementy praktyki sejmowej pod rządami Konstytucji RP (1997-2007)
[autor:] A. Szmyt
Wydawnictwo: Wydawnictwo GWSA
Miasto: Gdańsk 2008
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych