Publikacja typu: Referaty
TytułKonstytucje wolnych miast Europy w okresie międzywojennym
Na konferencji:  XXII Zjazd Historyków Państwa i Prawa. "Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee."
[autor:] T. Maciejewski
Rok: 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Historii Prawa