Publikacja typu: Udział w konferencjach
Tytuł15 lat funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych jako organów nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego
[autor:] J. Gliniecka
Miasto: Poznań 2007
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego