Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułSzczególne uprawnienia pracownicze posłów i senatorów
Nazwa czasopisma Przegląd Sejmowy
Numer 1
[autor:] K. Grajewski,J. Stelina
Miasto: Warszawa 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych, Katedry Prawa Pracy