Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułImmunitety i nietykalność parlamentarna w świetle projektów zmian normatywnych oraz ustawy z dnia 26 czerwca 2003 roku
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze. Miscellanea konstytucyjne.
Numer Tom XII
[autor:] K. Grajewski, M. Nowakowska
Miasto: Gdańsk 2004
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych