Publikacja typu: Recenzje publikowane
TytułRecenzja:
Opis recenzowanej pozycji: Bogusław Banaszak, Prawo konstytucyjne, Wydawnictwo C.H. Beck
[autor:] K. Grajewski
Przegląd Sejmowy
Nr: 5
Miasto: Warszawa 1999
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych