Publikacja typu: Recenzje publikowane
TytułRecenzja:
Opis recenzowanej pozycji: Wojciech Kręcisz, Status prawny posła do Izby Gmin w Wielkiej Brytanii, Warszawa 2000
[autor:] K. Grajewski
Przegląd Sejmowy
Nr: 5
Miasto: Warszawa 2000
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych