Publikacja typu: Recenzje publikowane
TytułRecenzja:
Opis recenzowanej pozycji: Zbigniew Szeliga, Odpowiedzialność parlamentarzystów, Prezydenta, Rady Ministrów oraz jej członków w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Wydawnictwo UMCS
[autor:] K. Grajewski
Przegląd Sejmowy
Nr: 6
Miasto: Warszawa 2003
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych