Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkościTytułRegiony w wybranych relacjach funkcjonalnych
[w:] Regiony Acquis communautaire,
[red:] Z. Brodecki
[autor:] A. Mikołajczyk,A. Skóra,T. Sowiński,W. Wiewiórowski,K. Zeidler, A. Brzezińska , I. Erecińska, K. Gawlikowska-Hueckel, R. Grzeszczak, T. Parteka, A. Wentkowska, M. Zieliński
Wydawnictwo: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
Miasto: Warszawa 2005
ISBN: 83-7334-422-5
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego